WYNIKI   BIEGÓW   


Gorzów Wlkp.   - 315

Województwo Lubuskie - 839

Zawody Biegowe w Polsce - 485

Razem 1342 wyników z zawodów biegowych

Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r