Bieg Nadwarciański

WYNIKI  

Data

Pełna Nazwa Biegu

Dystans Uczestników

08.09.2001

  4 Bieg Nadwarciański M-5, K-2 km 20 M + 3 K

06.04.2002

  5 Bieg Nadwarciański M-5, K-2 km 31 M + 5 K

27.09.2003

  8 Bieg Nadwarciański 5,4 km 27 M + 4 K

Brakujące biegi

2000   1 Bieg Nadwarciański    
2000   2 Bieg Nadwarciański    
2001   3 Bieg Nadwarciański    
2002   6 Bieg Nadwarciański    
2003   7 Bieg Nadwarciański    

Powrót 


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r