POWRÓT                                                                                                                     DALEJ     

Pó³maratony
 

45 numerów startowych

Solidarnoœci 
Gdańsk - Gdynia 90
Solidarnoœci Gdańsk - Gdynia 93 Solidarnoœci  Gdańsk - Gdynia93 Bieg Solidarnoœci Gdańsk - Gdynia 94 Solidarnoœci Gdańsk - Gdynia 94 Pó³maraton Gryfa Pó³maraton 2000
Pó³maraton Gryfa
Szczecin 2001
Pó³maraton Gryfa
Szczecin 2003
Pó³maraton Gryfa
Szczecin 2004
Pó³maraton Gryfa
Szczecin 2007
Pó³maraton Gryfa
Szczecin 2008
Pó³maraton Gryfa
Szczecin 2010

Pó³maraton 
Pi³a 2001
Pó³maraton
Pi³a 2006
Pó³maraton
Pi³a 2007
Pó³maraton
Pi³a 2008
Pó³maraton
Pi³a 2011
Pó³maraton Zielonogórski 2013
   
Pó³maraton Katowice 2007 Pó³maraton 
Katowice 2008
Pó³maraton 
Katowice 2009
Pó³maraton Katowice 2010    
Pó³maraton Przytok
Przytok 2004
Pó³maraton
Przytok 2008
Pó³maraton Przytok
Przytok 2009
Pó³maraton Lipcowy
Okonek 2004
Pó³maraton Lipcowy
Okonek 2005
Pó³maraton Lipcowy
Okonek 2007
Pó³maraton 
Pszczew 2008
Pó³maraton 
Pszczew 2010
Pó³maraton
Pszczew 2011
Pó³maraton
Pszczew 2012
Bieg Zb¹skich Zb¹szyń 2005 Pó³maraton Zb¹skich Zb¹szyń 2008
Pó³maraton Solan
Nowa Sól 2003
Pó³maraton Solan Nowa Sól 2008 Pó³maraton Solan Nowa Sól 2012 Pó³maraton 
Poznań 2008
Pó³maraton 
Poznań 2010
Pó³maraton Górski
Jelenia Góra 1991

Pó³maraton Warszawa  2007 Pó³maraton 
Koœcian 2008
Pó³maraton  
Toruń 2008
Pó³maraton Œlźæański Sobótka 2012 Pó³maraton
Rudawa 2008
Pó³maraton Lechitów Gniezno 2007

 

Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r