16 Memoriału im. Stanisława Ożoga

Sulęcin 5 października 2014 r./niedziela/

 

 

REGULAMIN

 

1/.Cel imprezy: popularyzacja najprostszej formy ruchu jaką jest bieg.

2/Miejsce: Park Szkolny- przy hali Gimnazjum w Sulęcinie

3/.Termin:5 października 2014 r./niedziela/

    Bieg odbędzie się o godz.10.00- przed biegiem złożenie kwiatów na grobie Stanisława Ożoga na cmentarzu w Sulęcinie.

4/. Dystans: 2 km kobiety 4 km mężczyźni

5/. Kategorie biegowe:

     kobiety -16-19,20-29,30-39,pow.40
     mężczyźni-16-19,20-29,30-39,40-49,50-59,60-69,70-79,pow.80

6/.Honorowy patronat: Pani Krystyna Ożóg

Burmistrz Sulęcina oraz Starosta sulęciński

7/.Organizatorzy: MKS Sulęta oraz Urząd Miejski w Sulęcinie

8/.Nagrody: medale miejsca 1-3

     Sulęcińskie Anioły dla zwycięzców w kat. generalnej

     koszulki oraz książki Beaty Sadowskiej „I jak tu nie biegać” do rozlosowania wśród wszystkich uczestników biegu

9/.Ubezpieczenie: we własnym zakresie, za osoby niepełnoletnie odpowiedzialni Rodzice i opiekunowie grup

10/.Zakończenie imprezy - Dom Joannitów w Sulęcinie ul. Młynarska

      Szatnie i zapisy Hala sportowa Gimnazjum w Sulęcinie wejście do hali od parkingu przy ul. E. Plater 1 Sulęcin (I LO )

Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r