6-te Bluesobiegi Sławskie

Sława-Radzyń  5 lipca 2014r.

 

 

 

REGULAMIN

 

Start dzieci godz. 13.00

Start  biegu głównego godz. 14.00

      1.    Organizatorzy:
     
Stowarzyszenie Las Woda & Blues, OW Wratislavia, Burmistrz Miasta Sława

      2.    Sponsor Główny:
     Firma Remontowo- Budowlana Jacek Łapiński, OW Wratislavia w Radzyniu

      3.    Cel:
    Popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku, zaszczepienie zdrowego stylu życia
    poprzez uprawianie sportu, ukazanie piękna Pojezierza Sławskiego.

      4.    Miejsce zawodów:
    
Start i meta przy ośrodku wypoczynkowym Wratislavia w Radzyniu przy ul. Słonecznej 49,
    Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów od godz. 10.00 do godz. 13.30 gdzie nastąpi weryfikacja uczestników.

      5.   Trasa biegu:
    
Trasa biegu prowadzić będzie drogami leśnymi utwardzonymi oraz drogą asfaltową przy ograniczonym ruchu  pojazdów.

      6.    Uczestnictwo:
     
Do startu zostaną dopuszczone osoby, które podpiszą dniu zawodów kartę zgłoszeniową ,
     zostaną zweryfikowane w biurze zawodów oraz odbiorą numer startowy. W przypadku osób do 18 roku
     życia kartę zgłoszeniową podpisuje opiekun prawny.  

      7.    Klasyfikacja:
    
Dzieci i młodzież:
    7-8 lat – 400m,
    9-10 lat – 400m,
    11-13 lat- 1500m
    14-15 lat- 3000m

    Kategorie wiekowe biegu głównego 10000 m kobiety i mężczyźni:
    16-29 lat
    30-39 lat
    40-49 lat
    50-59 lat
    60   i powyżej

      8.    Nagrody:
    7-8 lat – za 1, 2, 3 miejsce medal, nagroda rzeczowa,
    9-10 lat – za 1, 2, 3 miejsce medal, nagroda rzeczowa,
   11-13 lat- za 1, 2, 3 miejsce medal, statuetka,
    14-15 lat:
    1  - miejsce medal, nagroda finansowa,
    2  - miejsce medal, nagroda finansowa,
    3 - miejsce medal, nagroda finansowa.

    Kategorie wiekowe kobiety i mężczyźni:
    1  - miejsce pamiątkowy medal, nagroda – 300,00zł
    2  - miejsce pamiątkowy medal, nagroda – 200,00zł
    3  - miejsce pamiątkowy medal, nagroda – 100,00zł
    4  - miejsce pamiątkowy medal, nagroda – 50,00zł
    5  - miejsce pamiątkowy medal, nagroda – 50,00zł

   Nagrody rzeczowe dla zawodnika i zawodniczki z gminy Sława, którzy uzyskają najlepszy czas.
   Organizator przewiduje losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników biegu głównego.

      9.    Zgłoszenia i opłata startowa:
    
Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 5 lipca 2014r., listownie na adres( decyduje data wpływu):
   
Stowarzyszenie Las Woda & Blues ul. Słoneczna 49, 67-410 Sława- Radzyń lub osobiście w dniu zawodów.

           Zgłoszenia po uiszczeniu opłaty.

            Opłaty:

     do 31.05.2014r – 40,00zł.

     od 01.06.2014r do 04.07.2014r. - 50,00 zł.

          W dniu zawodów opłata startowa wynosi 60,00 zł.
          Młodzież w wieku 14-15 lat opłata – 10,00 zł.
          Dzieci do 13 roku opłata – 5,00 zł

         Opłatę należy uiścić na konto Stowarzyszenia Las Woda & Blues
         Bank Spółdzielczy we Wschowie o/Sława
         06 8669 0001 2009 0090 8915 0001 tytułem: Imię i Nazwisko – bieg sławski.
         Dowód wpłaty należy okazać przy weryfikacji uczestników w dniu zawodów.
         W razie rezygnacji opłata startowa nie podlega zwrotowi.

      10. Sprawy organizacyjne:
     Opłata startowa Bluesobiegu Sławskiego 2014r., gwarantuje ciepły posiłek po biegu, pamiątkowy medal, numer startowy,
     wodę, muzykę na żywo.
     Zawody odbędą się bez względu na pogodę .
     Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie sporów należy do organizatora.
     Imprezie towarzyszyć będzie znakomita oprawa muzyczna. Wystąpią znane zespoły bluesowe.
     Gwarantujemy wspaniałą zabawę aż do białego rana.
     Na terenie ośrodka funkcjonować będzie zaplecze gastronomiczne.
     Możliwość rezerwacji noclegu w OW Wratislavia- www.wratislavia.pl tel: 501 523 997, 506 958 074. 
     Regulamin, komunikaty  organizacyjne  oraz wyniki końcowe biegu dostępne będą na stronie www.laswodablues.pl
     Szczegółowych informacji udziela Jacek Łapiński- dyrektor biegu- tel. 501 588 070