XXXI BIEG „ŚLADAMI  WIOSNY”

xxxxxxxxx\krzesz\hhhhhh\cccc.bmpGMINA KRZESZYCE

 

                   

 

 

 

 

 

 

XXXI BIEG „ŚLADAMI  WIOSNY”

 

w Przemysławiu

 

REGULAMIN

 

 Cel imprezy :

Ø  upowszechnianie biegania  jako najprostszej formy ruchu,

Ø  rozwijanie rywalizacji sportowej,

Ø  propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,

Ø  zwiększenie aktywności ruchowej młodzieży i dorosłych,

Ø  integracja osób w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych,

Ø  promocja  Gminy Krzeszyce, powiatu sulęcińskiego

Organizator :

Ø  Gmina Krzeszyce 

Współorganizatorzy :

Ø  Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach

Ø  Sołectwo Przemysław

Ø  KGW Przemysław

Miejsce i termin :

XXXI Bieg „Śladami Wiosny” odbędzie się w  Przemysławiu,
 13 kwietnia  ( niedziela ) od godz. 11. 30 (  Uroczyste otwarcie XXXI  Biegu „Śladami Wiosny” )

KLASYFIKACJA

                           Kategorie wiekowe :

Kategoria ( klasy )

Płeć

Rocznik

Dystans

Godzina

Dzieci 6 lat i młodsze

D / CH

2007 i młodsze

100 m

ok. 13. 30

I – II  SP

D

2006 – 2005

200 m

12. 00

I – II SP

CH

2006 – 2005

200 m

12. 05

III – IV SP

D

2004 – 2003

400 m

12. 10

III – IV SP

CH

2004 – 2003

400 m

12. 20

V – VI SP

D

2002 – 2001

750 m

12. 30

V – VI SP

CH

2002 – 2001

750 m

12. 40

 Gimnazjum ( I – III G )

D

2000 – 1998

1000 m

12. 50

 Gimnazjum ( I – III G )

CH

2000 – 1998

1000 m

13. 00

BIEG GŁÓWNY

K / M

--------------

6 000 m

13. 20

SP – szkoła podstawowa;   G – gimnazjum;  SŚ – szkoła średnia; D – dziewczęta;   CH – chłopcy;   K – kobiety;    M – mężczyźni

      BIEG  GŁÓWNY – KATEGORIE WIEKOWE

Kategoria

Płeć

Rocznik

Dystans

Godzina

M 16

M

16 – 29 lat ( 1998 – 1985 )

6 000 m

13. 20

M 30

M

30 – 39 lat ( 1984 – 1975 )

6 000 m

13. 20

M 40

M

40 – 49 lat ( 1974 – 1965 )

6 000 m

13. 20

M 50

M

50 – 59 lat ( 1964 – 1955 )

6 000 m

13. 20

M 60

M

60 – 69 lat ( 1954 – 1945 )

6 000 m

13. 20

M 70

M

70 – 79 lat ( 1944 – 1935 )

6 000 m

13. 20

M 80 +

M

80 + ( od 1934 )

6 000 m

13. 20

K 16

K

16 – 29 lat ( 1998 – 1985 )

6 000 m

13. 20

K 30

K

30 – 39 lat ( od 1984)

6 000 m

13. 20

K 40

K

40 + ( od 1974 )

6 000 m

13. 20

   K – kobiety;    M – mężczyźni

Zawodnicy  zostaną sklasyfikowani oraz nagrodzeni w „ KATEGORIACH  NIESPODZIANKACH”

UWAGA :  GODZINY ROZPOCZĘCIA POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW SĄ ORIENTACYJNE I MOGĄ ULEGAĆ PRZESUNIĘCIOM W ZALEŻNOŚCI 
OD ZAISTANIAŁYCH W TRAKCIE  ZAWODÓW  PRZYCZYN.

ZASADY  UCZESTNICTWA  I  ZGŁOSZENIA:

 

Ø  Do startu w poszczególnych biegach, uczestnicy dopuszczeni będą na podstawie zgłoszenia,

Ø  Szkoły, kluby sportowe lub inne organizacje mogą zgłaszać dowolną liczbę uczestników, we wszystkich kategoriach wiekowych 

Ø  Każdy uczestnik biegów młodzieżowych musi posiadać kartę startową ( wzór ) zawierającą dane :

imię i nazwisko, dystans, rok urodzenia oraz nazwę szkoły którą reprezentuje.

Ø  w dniu zawodów zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie zawodów, który zlokalizowany będzie w sali wiejskiej w Przemysławiu,

Ø  zgłoszenia grup zorganizowanych odbywają się na podstawie LISTY ZGŁOSZENIOWEJ ( wzór ),

Ø   ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do biegu głównego upływa 30 minut przed rozpoczęciem biegu,

Ø  zgłoszenia pisemne do biegu z dopiskiem XXXI BIEG ŚLADAMI WIOSNY” należy przesłać              
do   10.04.2014 r. na adres:    

·         Urząd Gminy Krzeszyce

66 – 435 Krzeszyce, ul . Skwierzyńska 16

tel.  ( 95 ) 757 31 61 / 64, e – mail : sekretariat@krzeszyce.pl

 

                            66-435 Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 21a

                            fax. (095)7573086    e – mail : gok@krzeszyce.pl  
     Informacja: tel. (095)757 3161  lub 603 099 511 ( Grzegorz Zawadzki )

Ø  istnieje możliwość zgłoszenia drogą elektroniczną :  gok@krzeszyce.pl , sekretariat@krzeszyce.pl

Ø  zgłoszenie z dopiskiem XXXI BIEG ŚLADAMI WIOSNY” powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres: kod pocztowy,

miejscowość,  ulica, nr domu, tel. kontaktowy, e-mail i przynależność klubową,

Ø  przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

Ø  podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane na klatce piersiowej ( bieg główny ).

Ø  wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca, aby ubezpieczyli
 się na własny  koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Ø  każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

Ø  komunikat końcowy dostępny będzie na stronie www.krzeszyce.pl, www.gok-krzeszyce.pl 

 

ZASADY  FINANSOWANIA

Ø  Koszty organizacyjne biegu ponosi organizator.

Ø  Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy biegu lub organizacji delegującej.

Opłata startowa (dotyczy biegu głównego) wynosi:

10,00 zł ( wpłata w dniu biegu w sekretariacie zawodów )

Ø  Uczestnicy powyżej 60 roku życia – zwolnieni z opłaty

 

Istnieje możliwość wpłat na konto:

Bank Spółdzielczy w Barlinku o / Krzeszyce
Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16   66-435 Krzeszyce

Nr rachunku:  04835500090035101420000011

TYTUŁ WPŁATY:

„WPISOWE  -  XXX BIEG „ŚLADAMI WIOSNY”

 

NAGRODY

 

Klasyfikacja w biegach dzieci, młodzieży

Ø  Indywidualne:  za zajęcie miejsc I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych ( dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe )

Ø  Klasyfikacja szkół : za zajęcie miejsc I – III  ( dyplomy i puchary )

KAŻDY  UCZESTNIK XXXI BIEGU „ŚLADAMI WIOSNY” OTRZYMA PAMIĄTKOWY MEDAL !!!!

 Klasyfikacja  Biegu Głównego:

Ø  Klasyfikacja generalna: za zajęcie miejsc   I – IV ( dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe )

Ø   za zajęcie miejsc  I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych ( statuetki, dyplomy )

Ø  Najmłodszy uczestnik i najstarszy uczestnik ( dyplom, puchar, upominek )

Ø  15 nagród rzeczowych – rozlosowane spośród uczestników Biegu Głównego

Ø  zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie będą brali udziału w losowaniu pozostałych nagród.

KAŻDY  UCZESTNIK XXXI  BIEGU „ŚLADAMI WIOSNY” OTRZYMA PAMIĄTKOWY MEDAL!!!!

BEZPIECZEŃSTWO

Ø  uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ø  Zmiany  dokonane w organizacji imprezy:

·         Organizator   zapewnia, że poczynił zmiany w organizacji imprezy mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników.

·         Dokonano zmian w przebiegu tras poszczególnych biegów.

·         Teren imprezy na czas biegów zostanie zabezpieczony metalowymi płotkami odgradzającymi uczestników od ruchu drogowego.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

Ø  Każdy startujący ( bieg główny ) musi posiadać przypięty numer startowy na klatce piersiowej.

Ø  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy odniesione w trakcie imprezy.

Ø  Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ø  Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną.

Ø  Organizator zapewnia wodę niegazowaną na trasie biegu i mecie.

Ø  Każdy uczestnik otrzyma ciepły posiłek.

Ø  Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji.

Ø  Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

Ø  Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu biegu.

Ø  Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych w regulaminie należy wyłącznie do organizatora.

Ø  Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Ø  "Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu /komunikat końcowy, plakat,
informacje prasowe, galerie zdjęciowe itp./"

 

ZAPRASZAMY  DO  AKTYWNEGO  UDZIAŁU  W XXXI  BIEGU „ŚLADAMI  WIOSNY”