REGULAMIN

XXIII „Międzyrzecka Dziesiątka”

*Bieg zaliczany jest do Ligi Biegowej Ziemi Gorzowskiej*

Międzyrzecz 07 czerwca 2014 r.

 

1.       Cel imprezy:
- upowszechnianie masowego biegania
- promocja walorów turystycznych Międzyrzecza i Ziemi Międzyrzeckiej

2.       Organizator:
- Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku przy współpracy:
- Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu
- Rejonowy Sztab Ratownictwa Społecznego Krajowej Sieci Ratunkowej w Międzyrzeczu

3.       Termin:
- 07 czerwca 2014 r. – sobota – start nastąpi o godzinie 17.00
  Trasa:
- droga asfaltowa na trasie os. Kasztelańskiego – ul. T. Kościuszki oraz drogi gminne:102 148
  ul. J. Zamoyskiego (w części podłoże betonowe, płyty i polbruk) i 102 150 F ul. Pięciu
  Świętych Braci Międzyrzeckich.
- dystans: - 10.600 metrów; (cztery pętle każda 2.650 metrów)
- start i meta przy hali MOSiW, ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich

5.       Warunki uczestnictwa:
- ukończone 16 lat, dobry stan zdrowia, który pozwala na uczestnictwo w rywalizacji
  sportowej, uczestnictwo na własną odpowiedzialność.
- przed biegiem pobiera się opłatę startową w kwocie – 20 zł. od osoby.

!!! Zasady zachowanie się uczestników biegu:

Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, respektowania poleceń służb mundurowych, organizatorów, służb porządkowych pod rygorem wykluczenie z biegu. Bieg odbywa się przy ruchu zamkniętym, ale mogą wystąpić okoliczności gdzie na drogę zostaną wpuszczone pojedyncze pojazdy. W związku z powyższym należy poruszać się prawą stroną, przy prawej krawędzi jezdni.

Uczestnicy biegu ponoszą odpowiedzialność za swoje zachowanie oraz wyrządzone szkody. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej przed startem do biegu.

6.       Kategorie wiekowe:
- kobiety: 16 – 29 ; 30 – 39 ; 40 i powyżej
- mężczyźni: 16 – 29 ; 30 – 39 ; 40 – 49 ; 50 – 59 ; 60 – 69 ; 70 i powyżej

7.       Nagrody:
- kobiety OPEN – miejsca 1 – 6
- mężczyźni OPEN – miejsca 1 – 6
- kategorie wiekowe miejsca 1 – 3
- zawodnik który otrzymał nagrodę w kategorii OPEN nie otrzymuje kolejnej
- wyróżnienia okolicznościowe według uznania organizatora
- nagrody rzeczowe drogą losowania wśród zawodników, którzy ukończyli bieg

8.       Zgłoszenia:
- pisemne w dniu zawodów
- biuro zwodów czynne w dniu imprezy od godziny 15.30

9.       Uwagi końcowe:
- organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeciwwskazania zdrowotne
    uczestników biegu, którzy ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie
- uczestnik biegu otrzyma jednorazowy posiłek i koszulkę okolicznościową
- prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom

Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r