XXXIII BIEG SŁOWIAŃSKI

 

Gorzów Wlkp.  10.05.2014 r.

 

 

 

REGULAMIN  


   
1. Cel imprezy:  
- popularyzowanie biegania jako czynnej formy wypoczynku.  
   
2. Organizator:  
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.  
   
3. Współorganizatorzy:  
- Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.  
- Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.  
- Telewizja Polska Gorzów;  
   
4. Termin, miejsce, dystans i trasa biegu:  
- 10.05.2014. – godz. 1100 – Park Słowiański – 10 km;  
- trasa: Park Słowiański (plac cyrkowy) – Kos. Gdyńskich – Żwirowa – Chwalęcice – Kłodawa i z powrotem.  
   
5. Zasady uczestnictwa:  
- ukończenie 16 lat (1998r.)  
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegach długodystansowych.  
   
6. Klasyfikacja:  
- klasyfikacja ogólna mężczyzn i kobiet;  
- klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:  
   
MĘŻCZYŹNI:  
 
16 - 29 lat (1998 – 1985)  
30 – 39 lat (1984 – 1975)  
40 – 49 lat (1974 – 1965)  
50 – 59 lat (1964 – 1955)  
60 – 69 lat (1954 – 1945)  
70 - 79 lat (1944 - 1935)  
80 i wyżej (1934 i starsi)  
   
KOBIETY:  
16 – 29 lat (1998– 1985)  
pow. 30 lat (1984 i starsze)  
   
7. Biegi dla dzieci i młodzieży
- start godz. 1000 (wokół Placu Cyrkowego)  
- szkoły podstawowe – dz. i chł. – klasy I-II, III-IV, (300 metrów);  
- szkoły podstawowe – dz. i chł. – klasy V-VI (600 metrów);  
- gimnazja – dz. i chł. (600 metrów)  
- szkoły ponadgimnazjalne – dz. i chł. (900 metrów)  
   
8. Nagrody:  
- zwycięzcy w klasyfikacji ogólnej mężczyzn i kobiet otrzymują puchary,  
- zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kat. wiekowych mężczyzn i kobiet otrzymują puchary 
   i nagrody rzeczowe oraz najstarszy i najmłodszy zawodnik otrzymuje dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  
- Uczestnicy biegów dziecięcych i młodzieżowych otrzymują dyplomy  i  nagrody,  
- Szkoła podstawowa, gimnazjalna lub ponadgimnazjalna z największą liczbą uczestników,
  otrzymuje puchar ufundowany przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,  
   
9. Postanowienia końcowe:  
- bieg odbędzie się bez względu na pogodę;  
- każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków  
   we własnym zakresie oraz startuje na własną odpowiedzialność;  
- opłata startowa w biegu głównym wynosi 5 zł.;  
- z opłaty zwolnieni są emeryci i renciści;  
- zgłoszenia do biegu przyjmowane będą w dniu zawodów od godz. 9:00 w sekretariacie biegu,
   który znajdować się będzie na Placu Cyrkowym w Parku Słowiańskim;  
- pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu biegu.  
- Opiekunowie szkół biorących udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę
   swojej młodzieży oraz za aktualne badania lekarskie (brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych).  
   
   
Organizator: OSiR Gorzów Wlkp.  
   
Informacje pod numerem telefonu :  
095 7287616,  
603 38 66 65,  
605 73 00 23,