XXXI Bieg Chemika
Gorzów Wlkp. 26 października 2014 r. (niedziela)

 

 Regulamin

 

1. Cel imprezy: popularyzacja najprostszej formy ruchu jaką jest bieg

2. Organizatorzy: TKKF Stilon Gorzów Wlkp.

3. Patronat Medialny:
    Lubuski Portal Biegowy - www.lubuskiportal.fc.pl 

4. Miejsce: Park Kopernika w Gorzowie Wlkp.

5. Termin: 26 października 2014 r. (niedziela)
                   godz. 11:00

6. Biuro zawodów: Orlik ul. Czereśniowa

7. Dystans:  5 km 

8. Wpisowe:  5 zł

9. Klasyfikacja:

    OPEN Kobiety

    OPEN Mężczyźni

 10. Nagrody:

    Bieg główny: Zwycięzcy w kat. kobiet i mężczyzn puchary

     Nagrody rzeczowe do rozlosowania  wśród wszystkich uczestników biegu.

 11. Ubezpieczenie: we własnym zakresie.

 12. Postanowienia Końcowe

         Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia,
         lub skradzione podczas  imprezy.

         Każdy startujący musi posiadać przypięty numer startowy na klatce piersiowej.

         Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych 
         biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, galerie zdjęciowe itp.)

        Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

        Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, 
        jego akceptacją, oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika 
        biegu dla potrzeb Organizatora.

         Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych  
         w regulaminie należy wyłącznie do organizatora