V Bieg Cysterski

Bledzew 24 sierpnia 2014

 

 

REGULAMIN
 

 1. Cel imprezy:

    - promocja gminy Bledzew,

    - upowszechnienie masowego biegania,

    - integracja społeczności,

 

2. Organizator:

    - Urząd Gminy Bledzew

 

3. Termin:

    - 24 sierpnia 2014r. – niedziela – start nastąpi o godz. 16.00

 

4. Trasa:

 - start ul. Rynek w Bledzewie - ul. Kościuszki (asfalt) - następnie droga gruntowa piaszczysta (około 300m) -
ul. Wodna (kostka betonowa) - ul. Tylna i 1-go Maja (ulice brukowane około 600m) - ul. Rynek,

 - dystans: 5.500m – cztery pętle każda 1.375m.

 

5. Warunki uczestnictwa: 

    - w biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają dobry stan zdrowia

      pozwalający na uczestnictwo w rywalizacji sportowej,

    - osoby uczestniczące w biegu ponoszą opłatę startowa w kwocie 12zł.

 

6. Kategorie wiekowe:

    - kobiety i mężczyźni (w tym mieszkańcy gm. Bledzew) – open.

 

7. Nagrody:

    - kobiety miejsca 1-3 i mężczyźni miejsca 1-5 okolicznościowe puchary oraz nagrody rzeczowe,

    - wśród zawodników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe,

    - każdy uczestnik otrzyma okolicznościową koszulkę.

 

8. Uwagi końcowe:

    - w dniu imprezy biuro zawodów czynne od godz. 14.30 w budynku nr 9 przy ul. Rynek w Bledzewie,

    - przed biegiem uczestnicy  składają kartę zgłoszeniowa oraz wnoszą u organizatora opłatę startową w kwocie 13zł,

    - uczestnicy biegu ubezpieczają się we własnym zakresie,

    - organizator zapewnia uczestnikom biegu jednorazowy posiłek,

    - prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.

 

9. Dodatkowe informacje

Przed rozpoczęciem biegu istnieje możliwość skorzystania z szatni znajdujących się w sali sportowej przy gimnazjum
w Bledzewie, oddalonej około 400m od biura zawodów i linii startu. Po zakończeniu zawodów zawodnicy skorzystają z szatni,
odbędzie się ogłoszenie wyników oraz poczęstunek

 

Zgłoszenia i informacje:

Artur Musialski – Urząd Gminy Bledzew, tel. 095-7436619

Jerzy Rudnicki – tel. 501 254 439             

 

                                                                                                           ZAPRASZAMY