TRENING - METODA CIAGŁA I INTERWAŁOWA
Autor: Krzysztof Grzybowski, Data: 29.05.2001 r.

Trening  dla  osób  które  rozpoczynają  przygodę  z  bieganiem,  pierwsze  6 - 10 treningów powinne być przeplatane marszem. Szczególnie osoby które mają do czynienia po  raz  pierwszy  ze  sportem. Biegamy jak  najwolniej,  swobodnie, bez napinania mięśni i oddychając  rytmicznie. Żadnych sprintów i biegania na “cały gaz”.  Osoby  nie wprowadzone  do biegania, mogą przy pierwszej próbie takiego biegania wyrządzić sobie  poważną   krzywdę.  Wypadku   wystąpienia   zadyszki,  organizm   sygnalizuje   nam   konieczność zaprzestania  biegu  i  przejścia  do marszu. Podczas  marszu  wykonujemy  kilka ćwiczeń gimnastycznych: skłony, wymachy ramion w górę i w bok. Podczas jednego takiego treningu staramy  się  przebiec  2-3 km zwiększając  w   ostatniej   fazie  do  5 km.  Przy  kolejnych  treningach  wydłużamy   dystans  truchtu  bez przechodzenia  do  marszu. Będzie  to  zależało szczególnie  od własnego samopoczucia. Początki treningu będą  z  pewnością dość trudne, dlatego nie należy przejmować się, że na pierwszych treningach, że już po 2,3 czy 5 min  trzeba  będzie  przejść do marszu, lub stanąć. Po  około  20 takich  regularnie  wykonanych treningach, będziemy mogli  przebiec bez większego wysiłku do 5 km. Żeby tak było należy pamiętać żeby treningi  były  regularne,  czyli  odbywały  się  minimum  3-5 razy w tygodniu i przerwa między nimi nie była większa niż 2 dni.

Pierwszy etap  wprowadzający będzie  trwał 4-6 tygodni. W tym  czasie przebiegniemy około 70 - 80 km, a osoby młodsze i sprawniejsze około 120 km. Pierwsze efekty takiego biegania będzie lekki spadek tętna spoczynkowego,  zmieni  się  nieznacznie ciężar ciała  ( osoby z nadwagą ),  oraz  niezwykle ważne zmiany adaptacyjne: kostno – stawowego i  nerwowego,  układu  krążenia  i  metabolicznego. Podczas  tego  etapu biegania  nastąpią  procesy  adaptacyjne  objawiające  się czasem bezsennością, bóle mięśni, stawów, oraz mało uchwytne  -  a  przedtem  nie  występujące  -  niepokoje.  Są  to procesy będące  naturalną  reakcją organizmu  przestawiającego  się  na  inny  poziom  pracy. Po tym okresie wprowadzenia należy udać się do lekarza, wykonać EKG, żeby wykluczyć ewentualną chorobę, lub wadę serca.

Drugi  etap  wprowadzający  powinien  trwać  od   2-3  miesięcy  w   zależności  od  wieku  i   postępów poczynionych  w   pierwszym  części. W  tym  okresie  stopniowo  zwiększamy  obciążenia,  w  pierwszej kolejności  objętość,  a   następnej    intensywność.  W  końcowej  części  tego  etapu    przeprowadzamy sprawdziany   pozwalających   nam   określić   poziom   wytrenowania. Sprawdziany   te   zrobimy  przez zastosowanie różnych metod treningowych.

Metody

1. Metoda ciągła

Bieg ciągły  jest jedną główną metodą  treningu  biegaczy długodystansowych. Jest to trening prowadzony w   zasadzie  w   jednostajnym   tempie  i  przez   długi   okres.  Taki  trening   jest   zbliżony   d o  biegu długodystansowego, dlatego najlepiej przygotowuje organizm do długotrwałego wysiłku. Podczas takiego treningu będziemy stopniowo i systematycznie doskonalić złożone procesy metaboliczne, w szczególności wzmacniać  aparat  ruchu  i  kształtuje  odporność psychiczną, dlatego jest ona  najstosowniejsza jest dla biegaczy  amatorów.  Jest  to  główna  metoda  rozwijania  wytrzymałości  ogólnej.  Następujące  zasady treningu metody ciągłej:

Dystanse  biegane metodą ciągłą będą wynosić od 3 do 10 km ( od 20- 60 min ) dla osób zaczynających bieganie   i   od 5 do 30 km   ( od 30 min do 3 godz )  dla  biegaczy  doświadczonych,  przy  zachowaniu w  miarę  równego  tempa.  intensywność  treningu  nie jest duża, ponieważ w tym okresie odbywa się on w   warunkach   równowagi  tlenowej  (  staedy state  ).  Równowaga   ta   powinna  być  przez  każdego indywidualnie   wypracowana  przez   zastosowanie  pomiaru  tętna.  Wartość   tętna  będzie  się  mieściło w  początkowym okresie  przygotowawczym  120  do  150. Sprawą  bardzo  istotną  jest  wypracowanie własnego  tempa.  Osiągnąć   można  go  przez  bieganie  tych  samych odcinków,  mierząc  czas  i   tętno. Przy   spadku  tętna  można  wtedy   możemy   sobie   pozwolić  na  zwiększenie  obciążenia  biegowego przez  zmienienie  trasy  biegowej  na  trudniejszą,  lub  zwiększenie tempa  biegu. Tylko trzeba pamiętać, żeby  wtedy  tętno mieściło się  w  wartości  okresu  przygotowawczego.

2. Metoda Interwałowa

Podstawową   zasadą   metody  interwałowej  jest   naprzemienne  stosowanie  wysiłku  i  przerw,  przez wykonywanie ich  z  maksymalną,  lub niższą od maksymalnej obciążeniami. Pozwala to na kształtowanie szybkości.  Przerwy  tu  stosowane są  tak długie,  że nie pozwalają na pełny wypoczynek organizmu, jest on  ograniczony  przy   którym   następuje  następny   intensywny  wysiłek.  Zastosowanie   tak   krótkich intensywnych  wysiłków  pozwala  na  kształtowanie  wytrzymałości.

Metoda ta składa się z następujących elementów:

W treningu amatorskim możemy wykorzystać następujące zasady:

- Czas trwania wysiłku powinien trwać od 3 - 5 min, a w biegach amatorskich nie stosować
   odcinków krótszych,
- W treningu  przygotowawczym  do maratonu można stosować odcinki dłuższe od 2000 do 3000 m,
  lecz wtedy można  to  zaklasyfikować do metody zmiennej,
- Liczba powtórzeń powinna wynosić od 3 do 10 w zależności od stanu wytrenowania, wieku, długości
  odcinaka  i  okresu  treningowego,
- Przerwa przeprowadzona w truchcie powinna trwać około 3 min, aż tętno spadnie poniżej 120. Gdy
  tętno po upływie 3 min jest wyższe niż 120, należy trening przerwać, gdyż jest on dla nas zbyt
  forsowny,
- Biegać je w tempie o 6% - 10% szybciej niż dystans zasadniczy,
- Im odcinek dłuższy i bliższy zasadniczego, tym wolniej go biegamy i odwrotnie.

W następnym odcinku omawiane będą metody: zmienna, powtórzeniowa, duża zabawa biegowa i cross.

Nie należy za szybko przechodzić do zbyt szybkiego biegania.  Wyrzucenie z treningu za wcześnie odcinków  długich  i  bieganych  wolno  ( metoda ciągła )  na  rzecz  treningów  szybkich  i  ostrych (  metoda  interwałowa  )  może  okazać  się  zgubna  dla  formy,  a  w  szczególności  dla  zdrowia.

                             Krzysztof Grzybowski
            Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania
                                    AMATOR
                            www.amator.fc.pl/
                      e-mail:bigfut@poczta.onet.pl


   Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski ,

bigfut@poczta.onet.pl   www.amator.fc.pl/    Wszelkie prawa zastrzeżone